การสอบ ATOD

สำหรับการสอบประจำปี ในวันที่ 9 ก.พ. 60 ของ Kris DanceStudio ในหลักสูตร ATOD จากประเทศ ออสเตรีย ผ่านไปด้วยดี เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยคะ  แล้วลุยกันใหม่ในปีต่อๆไปนะคะ🎉🎉🎉

อบรม Summer Stage ของ Royal Academy of Dance

สถาบันKris Dance  studio ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรม Summer Stage  ของ Royal Academy of Dance ณ.ประเทศอังกฤษโดยมีนักเรียนบัลเล่ต์ จากหลายสถาบัน เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม2559 กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกปี  เพื่อให้นักเรียนบัลเล่ต์มีโอกาส เข้ารับการอบรมในระดับสากล

การเข้าสอบ RAD

ภาพงาน Even เปิดตัว Lay

Party

White Dress

ภาพงาน Even ต่างๆ

งานแสดง

เก็บตกแจกของขวัญงานปีให้ของ Kris Dance Studio