ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

464  SS Center  ถ. สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพ
เบอร์โทร
 :098 – 552 – 3293, 063 – 212 – 1298
Line ID : krisdancestudio
Facebook :
Kris DanceStudio

 envelope-in-black-paper-with-a-white-letter-sheet-inside info_narakris@krisdancestudio.com