รำไทย (THAI CLASSICAL)  

เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป

เรียนต่อเดือน  1,400 บาท  *เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง  (4 ครั้ง)

ค่าเรียนต่อเทอม  4,200 บาท *เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง  (12 ครั้ง)